Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy udziela wsparcia mieszkańcom powiatu poznańskiego w sytuacjach kryzysowych. Pomoc udzielana jest szybko, bezpłatnie, bez skierowania, w formie anonimowej. Specjaliści OIK przez cały tydzień pozostają w gotowości do udzielania wsparcia, pełniąc dyżur osobisty, telefoniczny czy mailowy. Mając na uwadze trudny dostęp do pomocy specjalistycznej, tutejszy Ośrodek współpracuje z gminami powiatu poznańskiego wspierając kadrę Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie spraw dotyczących m.in. przeciwdziałania przemocy domowej. 

Zapraszamy do kontaktu:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

ul. Poznańska 93
62-006 Kobylnica
tel. 61 8150 363
tel/fax 61 8150 369
email: interwencja@oikkobylnica.pl

adres ESP – /OikKobylnica/SkrytkaESP

Adres do e-doręczeń: AE:PL-42870-67480-JUWRC-29

Ostatnio dodane:

Skip to content