Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ePUAP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza

adres ESP Ośrodka – /OikKobylnica/SkrytkaESP

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  a. Dyskietka 1,44 MB
  b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  c. Płyta CD-RW
  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
 3. Akceptowalne formaty załączników to:
  – DOC, RTF
  – XLS
  – CSV
  – TXT
  – GIF, TIF, BMP, JPG
  – PDF
  – ZIP
 4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Ostatnio dodane:

Ostatnia modyfikacja:

Skip to content